Compartimentul agricol

Bîrsan Maria - Referent superior

2011
Declaratie de avere
 

Lazăr Lăcrămioara - Consilier superior

2011
Atributii
 

Compartimentul urbanistic

Iftode Elena - Consilier superior

2011
Atributii
 

Compartimentul Asistenta Sociala

Bodescu Veronica - Referent superior

Duliba Mihaela

2011
Declaratie de avere
Atributii
 

Compartimentul Contabilitate

Pașcu Mioara

2011
Declaratie de avere